Nieuwbouw

Graag komen wij met u in contact om uw projecten door te nemen en te toetsen aan de nieuwe eisen van het Politiekeurmerk die per 1 juli 2008 van kracht zijn geworden. Aan de hand van een checklist nemen wij alle van toepassing zijnde eisen met u door en beoordelen of het ontwerp aan de gestelde eisen voldoet. Bij tekortkomingen zoeken wij met u naar een passende oplossing. Mocht het ontwerp het niet toelaten om aangepast te worden kunnen wij het voorleggen aan de dispensatiecommissie van het CCV* , tezamen met één of meerdere compenserende maatregelen kan de dispensatiecommissie toestemming geven het gekozen ontwerp te handhaven. Bij complexere ontwerpen is het aan te raden het ontwerp met alle benodigde politiekeurmerk® voorzieningen in te dienen bij de beoordelingscommissie. Deze commissie toetst het ontwerp en geeft een bindend advies over de haalbaarheid van het project. Wij begeleiden u in het gehele proces van eerste beoordeling tot en met het verkrijgen van een ontwerp waarbij aan alle eisen van het politiekeurmerk® wordt voldaan.

Nieuwbouw sloten meerpuntssluitingen contact nieuws home